Obnova parku Alejka v Broumově

Alejka v roce 12

Alejka v roce 12
18. 2. 2013

Co se dělo v Alejce v uplynulém roce? Podívejte se s námi na souhrn loňských událostí.

Obnovený broumovský park Alejka žije už třetí rok novým životem. A protože stejně důležitá jako samotná obnova parku je i jeho následná údržba, získá na ni město Broumov letos již potřetí od dokončení rekonstrukce v roce 2010 stotisícový příspěvek.
 
Loni proběhlo v Alejce v rámci příspěvku na údržbu kromě běžných vegetačních úprav například zatravnění dvou nových ploch. Více zatěžovaná místa u vstupu do parku, nad fontánou a ve svahu nad sáňkařskou loukou doplnily odpadkové koše, opravily se některé části mobiliáře poškozené vandaly.
 
Důkazem, že to v Alejce v uplynulém roce pořádně žilo, je množství akcí, uspořádaných broumovskou radnicí ve spolupráci s místními organizacemi. Hned v dubnu se mohly především děti vydat u příležitosti Dne Země na Cestu broumovskými parky a uvědomit si svůj vztah k místu a opodstatněnost ochrany životního prostředí. Den plný soutěží navázal na Cestu podzimní Alejkou, kterou jsme společně s městem pořádali při přípravě obnovy parku v roce 2008.  
 
Obnovená historická tradice májových promenádních koncertů z počátku 20. století přilákala začátkem května do Alejky zdaleka nejen seniory. Návrat ke kořenům potěšil zástupce všech věkových kategorií.
 
Druhé podzimní sportování v parku Alejka patřilo oproti tomu výhradně žákům I. stupně broumovských základních škol. Třídní kolektivy mezi sebou zápolily v netradičních disciplínách. A opakovaně s velkým ohlasem.
 
V děsivém světle se Alejka ukázala koncem října u příležitosti oslav svátku Dušiček a Halloweenu. Procházku strašidelnou Alejkou při svíčkách absolvovalo 400 malých i velkých návštěvníků s baterkami, lucerničkami a lampióny, kteří při pohledu z horní části parku připomínali světélkujícího hada. Akce přilákala nejen obyvatele Broumova, ale i širšího okolí.
 
Rekonstrukce parku Alejka v letech 2007–2010 si včetně projektové přípravy vyžádala náklady ve výši přes 31 miliónů korun, z toho 23,8 mil. Kč pokryl náš grant. Pomáhali jsme rovněž formou odborné konzultační podpory, zapojování místní veřejnosti a spolupracovala na přípravě doprovodných akcí. V roce 2013 získá Broumov třetí a poslední nadační příspěvek určený na údržbu obnoveného parku.

fotogalerie