Obnova parku Alejka v Broumově

Alejka ve městě stromů

Alejka ve městě stromů
11. 11. 2010

Úspěšná proměna parku Alejka pomohla Broumovu k získání titulu Město stromů, na který navazuje celoroční kampaň zaměřená na zvyšování zájmu občanů o životní prostředí svého města.

Titul Město stromů má za cíl podpořit budoucí komunitní aktivity v rozvoji zeleně a zároveň oceňuje také dosavadní zásluhy v této oblasti. V případě Broumova je rozsáhlý projekt proměny parku Alejka, který se s naší podporou uskutečnil v letech 2007–2010, bezesporu zásadní. Soutěž Město stromů je společným projektem Nadace Partnerství a města Strakonice, kde se původní myšlenka zrodila. Pomyslnou štafetu v podobě skleněného žezla Broumov převzal coby v pořadí páté město.
 
Park Alejka se veřejnosti slavnostně otevřel letos v červnu. Díky rekonstrukci je nyní častěji vyhledáván jak k individuální rekreaci, tak k pořádání větších akcí, jeho prostor využívají sousední školy, rádi sem zavítají také návštěvníci Broumova a jeho památek. Z ankety uskutečněné po skončení tříletého projektu jednoznačně vyplynulo, že místní nejvíce oceňují proměnu části parku ještě donedávna nevyužívané, kde se v rámci celkové obnovy Alejky vybudoval nový vstup a dětské hřiště.
 
Ačkoliv stěžejní část projektu obnovy parku skončila, proměny Alejky nekončí. Pokud bude město o park řádně pečovat a podporovat jeho časté využívání, budeme v následujících třech letech přispívat na jeho údržbu.