Obnova parku Alejka v Broumově

Alejka získala své jméno díky jírovcové aleji lemující promenádu v její horní části. První stromořadí zde bylo vysazeno v letech 1814–1815, ve svých pamětech ho zmiňuje i spisovatel Alois Jirásek. Tato alej byla ve 2. polovině 20. století nahrazena novou, bohužel nesprávně provedenou výsadbou, stromům poté nebyla věnována odpovídající péče. Původně výstavní park, kde se kromě promenády nacházely fontány, květinová výzdoba nebo dřevěný altán, začal po roce 1945 celkově chátrat.

Cílem Města Broumova bylo navázat na někdejší promenádní tradici parku, vrátit Alejce upravený vzhled a především ji přizpůsobit současným uživatelům.

V rámci celkové rekonstrukce, kterou nadace podpořila, byla kompletně obnovena jírovcová alej, zpřístupnila se dosud nevyužívaná část parku, proběhla rekonstrukce cest a výsadba nové zeleně, nechybí ani nové dětské hřiště.

→  brožura o projektu (pdf 7,8 MB)

výběr projektuGrantová výzva 2006
realizace2007–2010
náklady31 mil. Kč
grant nadace24 036 006,- Kč
projektantarchitektonický atelier AND, spol. s r. o.; Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
dodavatelGardenline, s.r.o.
rozloha2,6 ha